Tạo tài khoản
 

Nghị định 10/2016/NĐ-CP | Ban hành: 01/02/2016  |  Hiệu lực: 20/03/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 10/2016/NĐ-CP Quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
Số văn bản
10/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
01/02/2016
Tham chiếu
10/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
20/03/2016
Tham chiếu
10/2016/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
20/07/2019
Tham chiếu
47/2019/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 181+182