Tạo tài khoản
 

Thông tư 120/2020/TT-BTC | Ban hành: 31/12/2020| Hiệu lực: 15/02/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 120/2020/TT-BTC Quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán
Số văn bản
120/2020/TT-BTC
Trích yếu
Quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán
Người ký
Huỳnh Quang Hải
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
31/12/2020
Tham chiếu
120/2020/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
15/02/2021
Tham chiếu
120/2020/TT-BTC