Tạo tài khoản
 

Thông tư 15/2022/TT-BCT | Ban hành: 03/10/2022  |  Hiệu lực: 25/11/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 15/2022/TT-BCT Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
Số văn bản
15/2022/TT-BCT
Trích yếu
Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
Người ký
Đặng Hoàng An
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
03/10/2022
Tham chiếu
15/2022/TT-BCT
Ngày có hiệu lực
25/11/2022
Tham chiếu
15/2022/TT-BCT