Tạo tài khoản
 

Thông tư 16/2021/TT-BTNMT | Ban hành: 27/09/2021| Hiệu lực: 15/11/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 16/2021/TT-BTNMT Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số văn bản
16/2021/TT-BTNMT
Trích yếu
Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký
Trần Quý Kiên
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
27/09/2021
Tham chiếu
16/2021/TT-BTNMT
Ngày có hiệu lực
15/11/2021
Tham chiếu
16/2021/TT-BTNMT