Tạo tài khoản
 

Thông tư 16/2019/TT-BXD | Ban hành: 26/12/2019  |  Hiệu lực: 15/02/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Số văn bản
16/2019/TT-BXD
Trích yếu
Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Người ký
Bùi Phạm Khánh
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Xây dựng
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
26/12/2019
Tham chiếu
16/2019/TT-BXD
Ngày có hiệu lực
15/02/2020
Tham chiếu
16/2019/TT-BXD