Tạo tài khoản
 

Luật 104/2016/QH13 | Ban hành: 06/04/2016  |  Hiệu lực: 01/07/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 104/2016/QH13 Tiếp cận thông tin
Số văn bản
104/2016/QH13
Tên phụ
Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;Luật Tiếp cận thông tin năm 2016
Trích yếu
Tiếp cận thông tin
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
06/04/2016
Tham chiếu
104/2016/QH13
Ngày có hiệu lực
01/07/2018
Tham chiếu
104/2016/QH13
Nguồn
Công báo  số 341 đến số 342