Tạo tài khoản
 

Nghị định 45/2022/NĐ-CP | Ban hành: 07/07/2022| Hiệu lực: 25/08/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Số văn bản
45/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Người ký
Lê Văn Thành
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
07/07/2022
Tham chiếu
45/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
25/08/2022
Tham chiếu
45/2022/NĐ-CP