Tạo tài khoản
 

Thông tư 04/2021/TT-NHNN | Ban hành: 05/04/2021  |  Hiệu lực: 05/04/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 04/2021/TT-NHNN Quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho tổng công ty hàng không Việt Nam –CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty hàng không Việt Nam –CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19
Số văn bản
04/2021/TT-NHNN
Trích yếu
Quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho tổng công ty hàng không Việt Nam –CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty hàng không Việt Nam –CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19
Người ký
Đào Minh Tú
Nơi ban hành
Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
05/04/2021
Tham chiếu
04/2021/TT-NHNN
Ngày có hiệu lực
05/04/2021
Tham chiếu
04/2021/TT-NHNN