Tạo tài khoản
 

Không số ngày 28/11/2013 | Ban hành: 28/11/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2014  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Không số ngày 28/11/2013 Hiến pháp năm 2013
Số văn bản
Không số ngày 28/11/2013
Trích yếu
Hiến pháp năm 2013
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Ngày ban hành
28/11/2013
Tham chiếu
Không số ngày 28/11/2013
Ngày có hiệu lực
01/01/2014
Tham chiếu
Không số ngày 28/11/2013
Nguồn
Công báo số 1003+1004, năm 2013