Tạo tài khoản
 

Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT | Ban hành: 10/05/2022  |  Hiệu lực: 25/06/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số văn bản
06/2022/TT-BKHĐT
Trích yếu
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Người ký
Trần Duy Đông
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
10/05/2022
Tham chiếu
06/2022/TT-BKHĐT
Ngày có hiệu lực
25/06/2022
Tham chiếu
06/2022/TT-BKHĐT