Tạo tài khoản
 

Luật 83/2015/QH13 | Ban hành: 25/06/2015  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 83/2015/QH13 Ngân sách nhà nước
Số văn bản
83/2015/QH13
Tên phụ
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015
Trích yếu
Ngân sách nhà nước
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
25/06/2015
Tham chiếu
83/2015/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2017
Tham chiếu
83/2015/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2021
Tham chiếu
59/2020/QH14
Nguồn
Công báo số 873 + 874/2015