Tạo tài khoản
 

Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT | Ban hành: 18/09/2020  |  Hiệu lực: 05/11/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Số văn bản
06/2020/TT-BKHĐT
Trích yếu
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Nơi ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
18/09/2020
Tham chiếu
06/2020/TT-BKHĐT
Ngày có hiệu lực
05/11/2020
Tham chiếu
06/2020/TT-BKHĐT