Tạo tài khoản
 

Thông tư 38/2022/TT-BTC | Ban hành: 24/06/2022  |  Hiệu lực: 08/08/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 38/2022/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
Số văn bản
38/2022/TT-BTC
Trích yếu
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
Người ký
Vũ Thị Mai
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
24/06/2022
Tham chiếu
38/2022/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
08/08/2022
Tham chiếu
38/2022/TT-BTC