Tạo tài khoản
 

Thông tư 84/2021/TT-BTC | Ban hành: 04/10/2021| Hiệu lực: 20/11/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 84/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt khuyến nông.
Số văn bản
84/2021/TT-BTC
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt khuyến nông.
Người ký
Võ Thành Hưng
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
04/10/2021
Tham chiếu
84/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
20/11/2021
Tham chiếu
84/2021/TT-BTC