Tạo tài khoản
 

Thông tư 38/2022/TT-BCT | Ban hành: 30/12/2022  |  Hiệu lực: 01/01/2023  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 38/2022/TT-BCT Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Số văn bản
38/2022/TT-BCT
Trích yếu
Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Người ký
Đặng Hoàng An
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
30/12/2022
Tham chiếu
38/2022/TT-BCT
Ngày có hiệu lực
01/01/2023
Tham chiếu
38/2022/TT-BCT