Tạo tài khoản
 

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC | Ban hành: 16/04/2019 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Số văn bản
24/VBHN-BTC
Trích yếu
Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Người ký
Trần Văn Hiếu
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
Ngày ban hành
16/04/2019
Tham chiếu
24/VBHN-BTC
Tham chiếu
24/VBHN-BTC