Tạo tài khoản
 

Thông tư 15/2022/TT-BKHCN | Ban hành: 12/10/2022  |  Hiệu lực: 01/12/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 15/2022/TT-BKHCN Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Số văn bản
15/2022/TT-BKHCN
Trích yếu
Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Người ký
Lê Xuân Định
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
12/10/2022
Tham chiếu
15/2022/TT-BKHCN
Ngày có hiệu lực
01/12/2022
Tham chiếu
15/2022/TT-BKHCN