Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 80/2015/QH13 | Ban hành: 22/06/2015  |  Hiệu lực: 01/07/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Ban hành VBQPPLLuật Ban hành VBQPPL
Collapse Luật Ban hành VBQPPL 2015Luật Ban hành VBQPPL 2015
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 80/2015/QH13 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật 63/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Thể thức & kỹ thuật trình bày VBQPPL của QH, UBTVQH & Chủ tịch nướcThể thức & kỹ thuật trình bày VBQPPL của QH, UBTVQH & Chủ tịch nước
Expand Xây dựng, ban hành VBQPPL ở các bộ, ngànhXây dựng, ban hành VBQPPL ở các bộ, ngành
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Luật Ban hành VBQPPL 2008Luật Ban hành VBQPPL 2008
Expand Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004
Expand HỆ THỐNG HÓA VBQPPLHỆ THỐNG HÓA VBQPPL
Expand Luật Ban hành VBQPPL 1996, sửa đổi 2002Luật Ban hành VBQPPL 1996, sửa đổi 2002
Expand VBQPPL về ban hành VBQPPL (cũ)VBQPPL về ban hành VBQPPL (cũ)
Expand HỆ THỐNG HÓA VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGHỆ THỐNG HÓA VBQPPL ĐỊA PHƯƠNG