Tạo tài khoản
 

Thông tư 57/2021/TT-BTC | Ban hành: 12/07/2021  |  Hiệu lực: 20/07/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 57/2021/TT-BTC Quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác
Số văn bản
57/2021/TT-BTC
Trích yếu
Quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác
Người ký
Huỳnh Quang Hải
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
12/07/2021
Tham chiếu
57/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
20/07/2021
Tham chiếu
57/2021/TT-BTC