Tạo tài khoản
 

Thông tư 53/2020/TT-BCT | Ban hành: 31/12/2020  |  Hiệu lực: 01/01/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 53/2020/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
Số văn bản
53/2020/TT-BCT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
Người ký
Cao Quốc Hưng
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
31/12/2020
Tham chiếu
53/2020/TT-BCT
Ngày có hiệu lực
01/01/2021
Tham chiếu
53/2020/TT-BCT