Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 53/2020/TT-BCT | Ban hành: 31/12/2020  |  Hiệu lực: 01/01/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Thông tư 21/2013/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Nghị định 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Nghị định 77/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá
Nghị định 106/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Thông tư 57/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số Điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
Thông tư 28/2019/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
Thông tư 53/2020/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
Expand Công bố hợp quy, phù hợp quy định đối với thuốc láCông bố hợp quy, phù hợp quy định đối với thuốc lá
Expand Ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc láGhi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá
Expand Hạn chế sử dụng thuốc lá trên sân khấu, điện ảnhHạn chế sử dụng thuốc lá trên sân khấu, điện ảnh
Expand Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gàQuy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà
Expand Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc láQuỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá
Expand Tiêu hủy hoặc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thuTiêu hủy hoặc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu