Tạo tài khoản
 

Thông tư 25/2022/TT-BGTVT | Ban hành: 20/10/2022| Hiệu lực: 15/12/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 25/2022/TT-BGTVT Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Số văn bản
25/2022/TT-BGTVT
Trích yếu
Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Người ký
Lê Anh Tuấn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
20/10/2022
Tham chiếu
25/2022/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
15/12/2022
Tham chiếu
25/2022/TT-BGTVT