Tạo tài khoản
 

Quyết định 16/2022/QĐ-TTg | Ban hành: 08/07/2022  |  Hiệu lực: 08/07/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 16/2022/QĐ-TTg Về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19
Số văn bản
16/2022/QĐ-TTg
Trích yếu
Về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19
Người ký
Lê Minh Khái
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
08/07/2022
Tham chiếu
16/2022/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
08/07/2022
Tham chiếu
16/2022/QĐ-TTg