Tạo tài khoản
 

Thông tư 68/2022/TT-BCA | Ban hành: 31/12/2022  |  Hiệu lực: 01/01/2023  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 68/2022/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
Số văn bản
68/2022/TT-BCA
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
Người ký
Tô Lâm
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Công an
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/12/2022
Tham chiếu
68/2022/TT-BCA
Ngày có hiệu lực
01/01/2023
Tham chiếu
68/2022/TT-BCA