Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư liên tịch 07/TTLN | Ban hành: 05/12/1992  |  Hiệu lực: 05/12/1992  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

BỘ NỘI VỤ-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Số: 07/TTLN

Hà Nội , ngày 05 tháng 12 năm 1992

 

THÔNG TƯ LIÊN NGÀNH

Hướng dẫn việc áp dụng Điều 96a và Điều 203 Bộ luật Hình sự

__________________

 

Điều 61 của Hiến pháp năm 1992 quy định: "Nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc phiện và các chất ma tuý khác". Để thi hành nghiêm chỉnh quy định này của Hiến pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ thống nhất hướng dẫn việc áp dụng Điều 96a và Điều 203 Bộ luật hình sự như sau:

1. Các chất ma tuý được nêu ở Điều 96a bao gồm thuốc phiện và các chất ma tuý khác như cần sa, Hérôin, Morphine, Cocaine, Cannebis, Pentanyl, Pethidine v.v...

2. Người nào có hành vi mua bán trái phép thuốc phiện hoặc các chất ma tuý khác bất cứ là với số lượng và chất lượng nào đều phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma tuý theo Điều 96a Bộ luật hình sự.

Hành vi mua bán trái phép thuốc phiện hoặc các chất ma tuý khác được nêu trong Thông tư này là hành vi tuy không được phép của Nhà nước mà mua để bán lại hay mua và bán lại thuốc phiện hoặc các chất ma tuý khác không kể là có mục đích trục lợi hay không.

3. Đối với người sản xuất, vận chuyển, tàng trữ trái phép thuốc phiện với số lượng dưới 100gam không nhằm mục đích mua bán trái phép thì chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phải xử lý hành chính đối với họ.

Người nào có hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ trái phép thuốc phiện với số lượng từ 100 gam trở lên hoặc với số lượng dưới 100 gam, nhưng đã bị xử lý hành chính về việc sản xuất trái phép, vận chuyển trái phép, tàng trữ trái phép thuốc phiện hay đã bị kết án nhưng chưa được xoá án về tội quy định ở Điều 96a Bộ luật hình sự và người nào có hành vi sản xuất , vận chuyển , tàng trữ trái phép các chất ma tuý khác, bất cứ với số lượng và chất lượng nào đều phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma tuý theo Điều 96a Bộ luật hình sự.

Hành vi sản xuất thuốc phiện hoặc chất ma tuý khác được nêu trong Thông tư này là hành vi bào chế từ cây thuốc phiện thành thuốc phiện hoặc các chất ma tuý khác hay bào chế từ chất ma tuý này thành chất ma tuý khác.

4. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép thuốc phiện với số lượng từ 1kg đến dưới 3kg làm phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có số lượng lớn và người có hành vi phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 96a Bộ luật hình sự.

Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép thuốc phiện với số lượng 3kg trở lên là phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và người có hành vi phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 96a Bộ luật hình sự.

Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép các chất ma tuý khác có giá trị tương ứng với từ 1kg đến dưới 3kg thuốc phiện là phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị lớn và người có hành vi phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 96a Bộ luật hình sự.

Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép các chất ma tuý khác có giá trị tương ứng với từ 3kg thuốc phiện trở lên là phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và người có hành vi phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 96a Bộ luật hình sự.

5. Người nào có hành vi tổ chức dùng chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, thì không phụ thuộc vào số lần phạm tội (lần đầu hay nhiều lần) đều phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức dùng chất ma tuý theo Điều 203 Bộ luật hình sự.

6. Người nào có hành vi tổ chức dùng chất ma tuý mà còn có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép các chất ma tuý, thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự, còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tương ứng quy định tại Điều 96a Bộ luật hình sự.

7. Đối với người phạm tội qui định tại Điều 96a Bộ luật hình sự cần lưu ý áp dụng hình phạt bổ sung bắt buộc là quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm (Khoản 2 Điều 100 Bộ luật hình sự), tăng cường áp dụng các hình phạt bổ sung là phạt tiền (Khoản 3 Điều 100 Bộ luật hình sự) và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản (khoản 4 Điều 100 Bộ luật hình sự).

Đối với người phạm tội quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự cần tăng cường hình phạt bổ sung quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm (khoản 2 Điều 218 Bộ luật hình sự) phạt tiền và tịch thu một phần tài sản (khoản 3 Điều 218 Bộ luật hình sự).

8. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các hướng dẫn trước đây của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ về việc xử lý các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép thuốc phiện hoặc các chất ma tuý khác.

Đối với hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép thuốc phiện hoặc các chất ma tuý khác đã thực hiện trước ngày ban hành Thông tư này, nhưng chưa bị khởi tố, truy tố, xét xử thì việc khởi tố, truy tố, xét xử được thực hiện theo các hướng dẫn tại Thông tư này.

Đối với các vụ án đã được xét xử sơ thẩm, phúc thẩm trước ngày ban hành Thông tư này theo các hướng dẫn trước đây, nếu đã có kháng nghị theo hướng tăng nặng, thì việc xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm được thực hiện theo các hướng dẫn tại thông tư này.

Đối với các bản án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày ban hành Thông tư này và được xét xử theo đúng các hướng dẫn trước đây, thì không áp dụng các hướng dẫn tại Thông tư này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm./.

 

Nguyễn Văn Thìn

(Đã ký)

Phạm Tâm Long

(Đã ký)

Trịnh Hồng Dương

(Đã ký)

 

Collapse Bộ luật Hình sựBộ luật Hình sự
Expand Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017
Expand Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi 2009Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi 2009
Collapse Bộ luật Hình sự 1985, sửa đổi 1989, 1991, 1992, 1997Bộ luật Hình sự 1985, sửa đổi 1989, 1991, 1992, 1997
Expand 1. Bộ luật, Luật1. Bộ luật, Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Nghị quyết 1/1998/NQ-HĐTP Hướng dẫn việc áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự
Nghị quyết 01-HĐTP Hướng dẫn về việc áp dụng Điều 44 Bộ luật hình sự
Nghị quyết 01-HĐTP/NQ Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự
Thông tư 01-TAND/TT Về án treo theo điều 44 Bộ Luật Hình sự
Thông tư liên tịch 01/TTLN-90 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 01/TTLN Hướng dẫn đường lối xử lý đối với người đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương
Thông tư liên tịch 01/TTLN Hướng dẫn việc giải quyết các vụ án trọng điểm
Thông tư liên tịch 01/TTLN Hướng dẫn áp dụng Điều 95, Điều 96 Bộ luật hình sự
Thông tư liên tịch 01/TTLN Hướng dẫn xử lý hình sự các hành vi sản xuất, mua bán và đốt pháo nổ
Thông tư liên tịch 01-VKSND-TAND-BNV-BTP/TTLT Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Thông tư liên tịch 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 02/TTLN Hướng dẫn áp dụng Điều 186, Điều 188 Bộ luật hình sự
Nghị quyết 02-HĐTP/NQ Về việc hướng dẫn bổ sung nghị quyết số 02-HĐTP ngày 05/01/1986
Nghị quyết 02-HĐTP-TANDTC/QĐ Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự
Thông tư liên tịch 02/TT-LN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
Thông tư liên tịch 02/TTLN Về việc xoá án
Thông tư liên tịch 02/TTLN Hướng dẫn việc xử lý một số hành vi xâm phạm đến việc quản lý thị trường ở vùng biên giới Việt Trung
Thông tư liên tịch 02/TTLN Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 02/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương VII "Các tội phạm ma tuý" của Bộ luật Hình sự
Nghị quyết 04-HĐTPTANDTC/NQ Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 04/TTLN Hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự
Thông tư liên tịch 04/TTLN Hướng dẫn việc áp dụng thời hiệu thi hành bản án hình sự
Thông tư liên tịch 05/TTLN Hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật đối với các hành vi buôn bán trái phép, vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới
Thông tư liên tịch 06/TTLN Hướng dẫn xử lý tội trốn thuế
Thông tư liên tịch 06/TTLN Hướng dẫn việc giải quyết án trọng điểm
Thông tư liên tịch 07/TTLN Hướng dẫn việc áp dụng Điều 96a và Điều 203 Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 09-TTLN Hướng dẫn áp dụng Điều 96a và Điều 203 Bộ luật Hình sự
Thông tư liên tịch 10-TTLT Hướng dẫn xử lý các hành vi đua xe trái phép
Thông tư liên tịch 11/TTLN Hướng dẫn việc xử lý một số loại tội phạm
Expand Buộc phải chịu thử thách người chưa thành niên phạm tộiBuộc phải chịu thử thách người chưa thành niên phạm tội
Expand Giải quyết một số vấn đề cấp bách về tín dụngGiải quyết một số vấn đề cấp bách về tín dụng
Expand VBQPPL về hình sự (cũ)VBQPPL về hình sự (cũ)