Tạo tài khoản
 

Thông tư 74/2021/TT-BTC | Ban hành: 27/08/2021| Hiệu lực: 12/10/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 74/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Số văn bản
74/2021/TT-BTC
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Người ký
Vũ Thị Mai
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
27/08/2021
Tham chiếu
74/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
12/10/2021
Tham chiếu
74/2021/TT-BTC