Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 50

Ngày ban hành: 19/06/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2016
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 50. Quy định chi tiết

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(1)

 
Nội dung quy định tại Điều 50 này được hướng dẫn bởi Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019.