Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 52

Ngày ban hành: 16/06/2017
Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 52. Kinh doanh vận tải đường sắt

1. Kinh doanh vận tải đường sắt gồm kinh doanh vận tải hành khách, hành lý và hàng hóa trên đường sắt.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý và hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về vận tải đường sắt trên đường sắt đô thị.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(2)

 
Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 52 này được hướng dẫn bởi Thông tư 09/2018/TT-BGTVT ngày 02 tháng 3 năm 2018.
Nội dung quy định về Vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray tại khoản 2 Điều 52 này được hướng dẫn bởi Thông tư 22/2018/TT-BGTVT ngày 02 tháng 05 năm 2018.