Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 71

Ngày ban hành: 15/06/2004
Ngày hiệu lực: 01/01/2005
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1: 01/01/2015
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 71. Cảng vụ đường thuỷ nội địa

1. Cảng vụ đường thuỷ nội địa là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tại cảng, bến thuỷ nội địa nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tổ chức, hoạt động và phạm vi hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(3)

 
Nội dung quy định về Tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa tại khoản 2 Điều 71 này được hướng dẫn bởi Thông tư 83/2015/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2015.
Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 71 này được hướng dẫn bởi Thông tư 34/2010/TT-BGTVT kể từ ngày 23/12/2010 đến ngày 01/03/2016.
Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 71 này được hướng dẫn bởi Quyết định 32/2004/QĐ-BGTVT kể từ ngày 13/01/2005 đến ngày 23/12/2010.