Tạo tài khoản

Có nhiều văn bản trùng số ký hiệu với văn bản này, đề nghị Quý khách lựa chọn văn bản phù hợp!


Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA Hợp nhất Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy chữa cháy
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA Hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA Hợp nhất Thông tư liên tịch thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA Hợp nhất Nghị định về Quy chế quản lý kho vật chứng