Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Mẫu 13/XS | Ban hành: 18/12/2017  |  Hiệu lực: 01/01/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 

Mẫu số 13/XS

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC

ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

VIỆN KIỂM SÁT[1]…………….

 

BẢN LUẬN TỘI

 

PHẦN MỞ ĐẦU

“Thưa Hội đồng xét xử”,

Căn cứ Điều 321 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Hôm nay, Tòa án[2]…….. mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án[3]……… bị xét xử về tội……….. Bộ luật Hình sự.

Tôi tên là……….. Kiểm sát viên Viện kiểm sát1…………, được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên toà trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về việc xử lý đối với bị cáo (hoặc các bị cáo) và giải quyết vụ án như sau:

PHẦN NỘI DUNG 

              1. Nêu tóm tắt nội dung vụ án

2. Phân tích, đánh giá chứng cứ

- Phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ chứng cứ xác định bị cáo có tội như: biên bản khám nghiệm, biên bản kiểm tra, thu giữ vật chứng, kết luận giám định pháp y, sổ sách, chứng từ, lời khai của bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng……….(nêu bút lục để chứng minh).

Kiểm sát viên phải cập nhật diễn biến tại phiên tòa để đưa ra lập luận bác bỏ hoặc chấp nhận lời trình bày của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, đồng thời viện dẫn chứng cứ chứng minh quan điểm của mình.

Đối với những vấn đề, tình tiết mới phát hiện tại phiên tòa có thể làm thay đổi cơ bản nội dung, tính chất của vụ án nếu chưa được thẩm tra đầy đủ, chưa có đủ căn cứ thì không được kết luận mà phải đề nghị hoãn phiên tòa để điều tra xác minh.

Khi phân tích đánh giá chứng cứ đối với vụ án có nhiều bị cáo, bị cáo phạm nhiều tội, phải tuân theo trình tự sau: đánh giá từ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đến tội phạm ít nghiêm trọng. Có thể xếp thành nhóm tội phạm có liên quan với nhau để cùng phân tích đánh giá. Lưu ý: tránh sao chép nội dung cáo trạng thành nội dung luận tội.

- Phân tích, đánh giá những chứng cứ xác định vô tội như: lời khai và các tài liệu khác (nêu bút lục để chứng minh).

3. Phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội

 

 

Phân tích, đánh giá chung tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; động cơ, mục đích, thủ đoạn phạm tội; mức độ hậu quả tác hại do tội phạm gây ra đối với người bị hại (tính mạng, sức khỏe, tài sản…) và an ninh, chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội.

Lưu ý: Việc đánh giá phải khách quan, trung thực, không suy diễn.

4. Nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ án

- Đánh giá, xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ án có đồng phạm. Việc đánh giá theo trình tự sau: từ bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu đến bị cáo có vai trò thực hành, xúi giục, giúp sức như trong Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) (nếu tại phiên tòa không có diễn biến thay đổi đáng kể).

- Đối với từng bị cáo phải phân tích, đánh giá nhân thân, xác định nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

5. Phân tích, đánh giá những nội dung khác

Nêu những thiếu sót, sơ hở, vi phạm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý xã hội… là những nguyên nhân, điều kiện tội phạm phát sinh. Từ đó kiến nghị với các cơ quan đơn vị… rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục sửa chữa.

6. Kết luận những nội dung sau:

- Trên cơ sở đánh giá toàn bộ chứng cứ của vụ án, Kiểm sát viên khẳng định nội dung truy tố của Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) là đúng hoặc cần phải thay đổi, bổ sung, rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên tòa.

- Về phần hình sự: Bị cáo đã vi phạm quy định pháp luật nào (nếu có); phạm tội gì (hoặc các tội gì), được quy định tại điểm, khoản, điều nào của Bộ luật Hình sự.

Về vật chứng: Xác định vật thu giữ có phải là vật chứng của vụ án không, thuộc loại vật chứng nào.

- Về phần dân sự: Xác định chủ thể phải chịu trách nhiệm dân sự; cơ sở pháp lý và hình thức, mức độ chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

7. Đề nghị xử lý

a) Về trách nhiệm hình sự:

- Hình phạt chính: Đề nghị loại, mức hình phạt đối với từng bị cáo (theo thứ tự như đã nêu ở phần đánh giá vai trò, vị trí của từng bị cáo). Bị cáo phạm nhiều tội phải đề nghị hình phạt cho từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự. Nếu bị cáo đang chấp hành một bản án khác thì phải đề nghị tổng hợp hình phạt theo Điều 56 Bộ luật Hình sự.

- Hình phạt bổ sung: Đề nghị loại, mức hình phạt bổ sung đối với từng bị cáo theo quy định của Bộ luật Hình sự.

 

Lưu ý: Đối với bị cáo dưới 18 tuổi nếu không áp dụng hình phạt thì áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục, biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng (nếu có).

b) Về xử lý vật chứng: Hướng xử lý vật chứng theo Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

c) Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị áp dụng hình thức, mức độ chịu trách nhiệm dân sự đối với từng chủ thể theo quy định của pháp luật./.

 

             

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO

(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..


[1]1 Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp

[2] Tòa án xét xử vụ án             

[3] Họ tên bị cáo/bị cáo đầu vụ đồng phạm

Collapse Bộ luật Tố tụng hình sựBộ luật Tố tụng hình sự
Collapse Bộ luật Tố tụng hình sự 2015Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
Expand 1. Bộ luật1. Bộ luật
Expand Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sựVề việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Biểu mẫu trong xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lựcBiểu mẫu trong xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực
Expand Niêm phong, mở niêm phong vật chứngNiêm phong, mở niêm phong vật chứng
Expand Trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành ánTrình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án
Expand Phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của BLTTHS về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tốPhối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của BLTTHS về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
Expand Phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sungPhối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung
Expand Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sựHội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Expand Thẩm quyền, thủ tục xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổiThẩm quyền, thủ tục xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi
Expand Thủ tục thực hiện, phối hợp thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiệnThủ tục thực hiện, phối hợp thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
Expand  	Phối hợp trong hoạt động tố tụng giữa VKS và CQĐT Phối hợp trong hoạt động tố tụng giữa VKS và CQĐT
Expand Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TTHSGiải quyết khiếu nại, tố cáo trong TTHS
Collapse Biểu mẫu trong tố tụng hình sựBiểu mẫu trong tố tụng hình sự
Expand Biểu mẫu trong TTHS của Tòa ánBiểu mẫu trong TTHS của Tòa án
Expand Biểu mẫu của cơ quan điều traBiểu mẫu của cơ quan điều tra
Collapse Biểu mẫu của Viện kiểm sátBiểu mẫu của Viện kiểm sát
1234567
Mẫu 01/HS Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm
Mẫu 01/XS Danh sách yêu cầu triệu tập người tham gia tố tụng đến phiên tòa
Mẫu 02/HS Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm
Mẫu 03/HS Quyết định phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu 04/HS Yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm
Mẫu 05/HS Yêu cầu tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu 07/HS Yêu cầu chuyển nguồn tin về tội phạm
Mẫu 08/HS Quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu 09/HS Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu 10/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu 12/HS Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu 13/HS Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu 14/HS Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu 15/HS Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 16/HS Yêu cầu ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 02/XS Quyết định phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
Mẫu 17/HS Yêu cầu ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 18/HS Quyết định không khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 03/XP Quyết định phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
Mẫu 19/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 20/HS Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 21/HS Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 22/HS Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 04/XG Quyết định phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) vụ án hình sự
Mẫu 23/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 24/HS Thông báo về việc hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 25/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 05/XS Quyết định thay đổi Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm hoặc tái thẩm) vụ án hình sự
Mẫu 26/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự
Mẫu 27/HS Thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
Mẫu 28/HS Quyết định kháng nghị Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Hội đồng xét xử
Mẫu 06/HS Quyết định rút quyết định truy tố
Mẫu 07/HS Quyết định hủy Quyết định rút quyết định truy tố
Mẫu 08/HS Quyết định huỷ việc rút quyết định truy tố theo kiến nghị của Tòa án
Mẫu 10/XS Về việc yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ
Mẫu 11/ĐT Về việc đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung
Mẫu 12/XS Đề cương xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự
Mẫu 13/XS Bản luận tội
Mẫu 14/XS Đề cương tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa...vụ án hình sự
Mẫu 15/XP Quyết định kháng nghị phúc thẩm
Mẫu 17/XP Quyết định Rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm
Mẫu 18/XP Quyết định Thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm
Mẫu 19/XP Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự phúc thẩm
Mẫu 21/XS Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án hình sự
Mẫu 22/XS Tóm tắt diễn biến phiên tòa
Mẫu 23/XG Báo cáo Đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)
Mẫu 24/XG Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) vụ án hình sự
Mẫu 25/XG Về việc trả lời đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị)
Mẫu 26/XT Quyết định Xác minh tình tiết mới theo thủ tục tái thẩm
Mẫu 27/XT Yêu cầu Cơ quan điều tra xác minh tình tiết mới theo thủ tục tái thẩm
Mẫu 28/XT Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
Mẫu 29/XT Quyết định kháng nghị tái thẩm
Mẫu 30/XG Quyết định tạm đình chỉ thi hành Bản án (hoặc Quyết định) hình sự bị kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)
Mẫu 31/XG Quyết định rút Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)
Mẫu 32/XG Quyết định thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)
Mẫu 34/XG Quyết định không kháng nghị
Mẫu 29/HS Quyết định không phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
Mẫu 30/HS Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
Mẫu 31/HS Quyết định không phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ
Mẫu 32/HS Quyết định phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ
Mẫu 33/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm giữ
Mẫu 34/HS Quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ
Mẫu 35/HS Quyết định không phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam
Mẫu 36/HS Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam
Mẫu 37/HS Lệnh bắt bị can để tạm giam
Mẫu 38/HS Quyết định không phê chuẩn Lệnh tạm giam
Mẫu 39/HS
Mẫu 40/HS Quyết định gia hạn tạm giam
Mẫu 41/HS Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam
Mẫu 42/HS Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn
Mẫu 43/HS Quyết định không phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh
Mẫu 44/HS Quyết định phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh
Mẫu 45/HS Quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lĩnh
Mẫu 46/HS Quyết định về việc bảo lĩnh
Mẫu 47/HS Quyết định không phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm
Mẫu 48/HS Quyết định phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm
Mẫu 49/HS Quyết định hủy bỏ biện pháp đặt tiền để bảo đảm
Mẫu 50/HS Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm
Mẫu 51/HS Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
Mẫu 52/HS Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
Mẫu 53/HS Quyết định hủy bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
Mẫu 54/HS Quyết định tạm hoãn xuất cảnh
Mẫu 55/HS Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh
Mẫu 56/HS Lệnh tạm giam
Mẫu 57/HS Quyết định gia hạn thời hạn tạm giam để truy tố
Mẫu 58/HS Quyết định áp giải bị can
Mẫu 59/HS Quyết định dẫn giải người làm chứng/người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố/người bị hại/người đại diện theo pháp luật của pháp nhân
Mẫu 60/HS Lệnh kê biên tài sản
Mẫu 61/HS Biên bản kê biên tài sản
Mẫu 62/HS Quyết định hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản
Mẫu 63/HS Lệnh phong tỏa tài khoản
Mẫu 64/HS Biên bản giao nhận Lệnh phong tỏa tài khoản
Mẫu 65/HS Quyết định hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản
Mẫu 66/HS Quyết định phân công Phó Viện trưởng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự
Mẫu 67/HS Quyết định phân công Kiểm sát viên/Kiểm tra viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự
Mẫu 68/HS Quyết định thay đổi Phó Viện trưởng hoặc Kiểm sát viên/Kiểm tra viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự
Mẫu 69/HS Yêu cầu thay đổi Thủ trưởng/Cấp trưởng/Phó Thủ trưởng/Cấp phó Cơ quan có thẩm quyền điều tra/Điều tra viên/cán bộ điều tra
Mẫu 70/HS Yêu cầu cử người phiên dịch/người dịch thuật
Mẫu 71/HS Đề nghị thay đổi người phiên dịch/người dịch thuật
Mẫu 72/HS Quyết định thay đổi người phiên dịch/người dịch thuật
Mẫu 73/HS Yêu cầu/Đề nghị cử người bào chữa
Mẫu 74/HS Thông báo người bào chữa
Mẫu 75/HS Thông báo hủy bỏ việc đăng ký người bào chữa
Mẫu 76/HS Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa
Mẫu 77/HS Quyết định thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng
Mẫu 78/HS Thông báo về thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động tố tụng cho người bào chữa
Mẫu 79/HS Yêu cầu thay đổi người giám định/người định giá tài sản
Mẫu 80/HC Quyết định thay đổi người giám định/người định giá tài sản
Mẫu 81/HS Quyết định việc tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường, tổ chức
Mẫu 06/HS Yêu cầu cung cấp tài liệu để kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
Mẫu 11/HS Quyết định giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
Mẫu 149/HS Thông báo về việc truy tố bị can trước Tòa án, trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can
Mẫu 82/HS Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền
Mẫu 83/HS Yêu cầu điều tra
Mẫu 84/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định nhập vụ án hình sự
Mẫu 85/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định tách vụ án hình sự
Mẫu 86/HS Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 87/HS Quyết định phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 88/HS Quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 89/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 90/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 91/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 92/HS Yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can
Mẫu 93/HS Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 94/HS Yêu cầu ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 95/HS Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 96/HS Yêu cầu ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 97/HS Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 98/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can
Mẫu 99/HS Quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự
Mẫu 100/HS Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự
Mẫu 101/HS Đề nghị gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự
Mẫu 102/HS Yêu cầu truy nã bị can
Mẫu 103/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự
Mẫu 104/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can
Mẫu 105/HS Yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự
Mẫu 106/HS Yêu cầu phục hồi điều tra đối với bị can
Mẫu 107/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự
Mẫu 108/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can
Mẫu 109/HS Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can
Mẫu 110/HS Quyết định không phê chuẩn Lệnh khám xét
Mẫu 111/HS Quyết định phê chuẩn Lệnh khám xét
Mẫu 112/HS Quyết định không phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín/điện tín/bưu kiện/bưu phẩm
Mẫu 13/HS Quyết định phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín/điện tín/bưu kiện/bưu phẩm
Mẫu 113/HS Quyết định phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín/điện tín/bưu kiện/bưu phẩm
Mẫu 114/HS Quyết định thực nghiệm điều tra
Mẫu 115/HS Biên bản thực nghiệm điều tra
Mẫu 116/HS Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định/định giá tài sản
Mẫu 117/HS Quyết định trưng cầu giám định
Mẫu 118/HS Yêu cầu định giá tài sản
Mẫu 119/HS Thông báo kết luận giám định/định giá tài sản
Mẫu 120/HS Quyết định trưng cầu giám định bổ sung
Mẫu 121/HS Quyết định trưng cầu giám định lại
Mẫu 122/HS Yêu cầu định giá lại tài sản
Mẫu 123/HS Quyết định định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt
Mẫu 124/HS Quyết định trưng cầu giám định lại trong trường hợp đặc biệt
Mẫu 125/HS Biên bản ghi lời khai
Mẫu 126/HS Biên bản hỏi cung bị can
Mẫu 127/HS Biên bản đối chất
Mẫu 128/HS Yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến hành vi, quyết định tố tụng có vi phạm pháp luật trong điều tra
Mẫu 129/HS Kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra
Mẫu 130/HS Kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
Mẫu 131/HS Quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền
Mẫu 132/HS Quyết định gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố
Mẫu 133/HS Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung
Mẫu 134/HS Quyết định tạm đình chỉ vụ án
Mẫu 135/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án
Mẫu 136/HS Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can
Mẫu 137/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can
Mẫu 138/HS Quyết định đình chỉ vụ án
Mẫu 139/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án
Mẫu 140/HS Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can
Mẫu 141/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can
Mẫu 142/HS Quyết định phục hồi vụ án
Mẫu 143/HS Quyết định phục hồi vụ án đối với bị can
Mẫu 144/HS Cáo trạng
Mẫu 145/HS Quyết định phân công viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự
Mẫu 146/HS Biên bản giao nhận Cáo trạng/Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn/Quyết định tạm đình chỉ vụ án/Quyết định đình chỉ vụ án
Mẫu 147/HS Thông báo về việc vụ án có bị can đang bị tạm giam
Mẫu 148/HS Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra lại
Mẫu 150/HS BB giao nhận hồ sơ vụ án/vụ việc
Mẫu 151/HS Quyết định xử lý vật chứng
Mẫu 152/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định xử lý vật chứng
Mẫu 153/HS Quyết định trả lại tài sản
Mẫu 154/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định trả lại tài sản
Mẫu 155/HS Quyết định chuyển vật chứng
Mẫu 156/HS Yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Mẫu 157/HS Quyết định không phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Mẫu 158/HS Quyết định phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Mẫu 159/HS Quyết định gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Mẫu 160/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Mẫu 161/HS Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
Mẫu 162/HS Quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
Mẫu 163/HS Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
Mẫu 164/HS Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
Mẫu 165/HS Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn
Mẫu 166/HS Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi để giám sát
Mẫu 167/HS Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ
Mẫu 168/HS Yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp về hình sự
Mẫu 169/HS Yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự
Mẫu 170/HS Công hàm
Mẫu 80/HS Quyết định thay đổi người giám định/người định giá tài sản
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật tố tụng hình sự (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật tố tụng hình sự (không phải VBQPPL)
Expand Phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biểnPhối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển
Expand Bộ luật Tố tụng hình sự 2003Bộ luật Tố tụng hình sự 2003
Expand Bộ luật Tố tụng hình sự 1988, sửa đổi 1990, 1992, 2000Bộ luật Tố tụng hình sự 1988, sửa đổi 1990, 1992, 2000
Expand VBQPPL về tố tụng hình sự (cũ)VBQPPL về tố tụng hình sự (cũ)