Tạo tài khoản

CV Luật sư

Họ tên: Nguyễn Việt Hùng

Email: hung.kinhdoluat@gmail.com

Điện thoại: 0388112999

Số chứng chỉ: 1298/LS

Đoàn luật sư:

Lĩnh vực hoạt động: Tố tụng Hình sự, Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động; Đại diện ngoài tố tụng; Tư vấn pháp luật và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.


Mô tả bản thân:

Luật sư  Nguyễn Việt Hùng - Thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Chứng chỉ hành nghề số: 2179/TP/LS-CCHN

Số thẻ luật sư: 1298/LS

Luật sư - Thạc sĩ Nguyễn Việt Hùng, là thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội từ năm 2003, là Trưởng Văn phòng luật sư Kinh Đô từ năm 2007. ĐT liên hệ: 0388112999

Lĩnh vực hoạt động: Tố tụng Hình sự, Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động; Đại diện ngoài tố tụng; Tư vấn pháp luật và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.