Tạo tài khoản

CV Luật sư

Họ tên: Nguyễn Phúc Trung

Email: phuctrunglawyer@gmail.com

Điện thoại:

Số chứng chỉ: 8047/LS

28/06/2013 12:00:00 SA

Đoàn luật sư:

Lĩnh vực hoạt động: Luật sư Nguyễn Phúc Trung hoạt động trong lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự và hành chính, tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực pháp luật khác nhau.


Mô tả bản thân:

Luật sư Nguyễn Phúc Trung tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội, Thạc sỹ Luật tại trường Monash University, Australia và Luật sư tại Học Viện Tư pháp. Năm 2010, Luật sư tham gia chương trình đào tạo chuyên gia pháp luật về thương mại quốc tế tại International Law Instittute, Hoa kỳ do Bộ tư pháp Việt Nam tổ chức.  Luật sư công tác tại Tòa án nhân tối cao Việt Nam từ năm 1997-2010, đã tham gia giải quyết hàng nghìn vụ án hình sự, dân sự, hành chính và kinh doanh thương mại.

Luật sư Nguyễn Phúc Trung là tác giả, người sáng lập tusachluat.vn.