Tạo tài khoản

CV Luật sư

Họ tên: Nguyễn Phúc Trung

Email: phuctrunglawyer@gmail.com

Điện thoại:

Số chứng chỉ: 8047/LS

28/06/2013 12:00:00 SA

Đoàn luật sư:

Lĩnh vực hoạt động: Bào chữa, bảo vệ quyền lợi, tư vấn pháp luật cho cá nhân, tổ chức trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.


Mô tả bản thân:

Luật sư Nguyễn Phúc Trung tốt nghiệp Cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Hà Nội, Thạc sỹ Luật tại trường Monash University, Australia và Luật sư tại Học Viện Tư pháp. Năm 2010, Luật sư tham gia chương trình đào tạo chuyên gia pháp luật về thương mại quốc tế tại International Law Instittute, Hoa kỳ do Bộ tư pháp Việt Nam tổ chức.  Luật sư Trung đã công tác tại Tòa án nhân tối cao Việt Nam từ năm 1997-2010, đã tham gia giải quyết hàng nghìn vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động và kinh doanh thương mại.

Luật sư Nguyễn Phúc Trung là Giám đốc Công ty Luật TNHH NPT & Cộng sự, đồng thời tác giả, người sáng lập trang web LUATTRONGTAY.VN - Trang web tra cứu văn bản, thông tin tư vấn pháp luật.

Thông tin liên hệ:

Email: phuctrunglawyer@gmail.com

Mobile: 0904 746 989